Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LE BROCANT'AGE

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 september 2020.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en met welk doel we deze gegevens verzamelen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Le Brocant'age. U dient zich ervan bewust te zijn dat Le Brocant'age niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Le Brocant'age respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW-gegevens

- Geslacht

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Le Brocant'age. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit doen wij per e-mail of in de vorm van een nieuwsbrief.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verstrekking van informatie aan derden

Wij gebruiken uw gegevens alleen t.b.v. onze dienstverlening en gebruiken deze nooit voor marketing of andere doeleinden. Wij bewaren de gegevens zolang u klant bij ons bent.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze dienst zijn:

- MijnWebWinkel (beheerplatform)

- Betaalkassa

- Accountant

Onze webwinkel is tot stand gekomen m.b.v. software van MijnWebWinkel (MWW). Uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden met MWW gedeeld. Zij hebben toegang tot deze gegevens om ons o.a. technische ondersteuning te geven. Zij zullen deze gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. MWW maakt gebruik van functionele Cookies om technische info te verzamelen m.b.t. uw gebruik van de software, maar deze gegevens worden niet opgeslagen.

Voor het afhandelen van de betaling via onze webwinkel maken wij gebruik van betaalkassa Mollie. Zij verwerken gegevens zoals NAW en betaalgegevens. Zij hebben hun eigen technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor de belastingaangifte maken wij gebruik van de diensten van Hermans & Partners Accountants. Wij sturen eenmaal per jaar de fysieke facturen van onze klanten naar hen op, zodat zij over zo volledig mogelijke gegevens beschikken. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres staan uiteraard op de factuur. Zij maken echter geen gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden. U kunt ons ook een e-mail sturen met het verzoek u uit de mailing list te verwijderen.

Indien u een nieuw e-mailadres heeft en u wilt de nieuwsbrief blijven ontvangen, dient u ons een e-mail te sturen met het verzoek om uw oude e-mailadres te verwijderen uit onze mailing list en kunt u zichzelf opnieuw inschrijven met uw nieuwe e-mailadres.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Wij communiceren alleen via het versturen van een nieuwsbrief waarvoor u zich zelf heeft aangemeld. Naar aanleiding van een door u geplaatste order kunnen wij u wèl telefonisch of via e-mail benaderen als er voor ons onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw bestelling. Ook kunnen wij u via e-mail persoonlijk benaderen als wij vermoeden dat een nieuw artikel in onze collectie onder uw aandacht gebracht moet worden. Reden hiervoor kan o.a. zijn: u bent bijvoorbeeld verzamelaar van een bepaald soort servies waar wij aanvulling(en) op hebben. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen prijs (meer) stelt op deze vorm van communicatie.

U kunt bij ons een persoonlijk account aanmaken wat het bestellen eenvoudiger maakt. U heeft te allen tijde het recht om uw account te laten verwijderen.

Wij gebruiken slechts de informatie die u heeft aangeleverd voor het verwerken van uw order en bewaren deze gegevens voor de wettelijke termijn van 7 jaar, dit in verband met de aangifte voor de belastingdienst.

Berichten in ons Gastenboek

Berichten in ons Gastenboek levert u zelf aan en deze plaatsen wij na onze goedkeuring. Als u ons via e-mail laat weten wat u van uw ontvangen artikelen vindt kan het gebeuren dat wij uw mailtje zelf plaatsen in ons Gastenboek. In dat geval wordt uitsluitend uw voornaam of uw initialen vermeld. U heeft te allen tijde het recht om uw bericht in ons Gastenboek door ons te laten verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Le Brocant'age

Marja Korpershoek, eigenaar
Smeestraat 19, 6961 DG Eerbeek
Tel.: +31 (0) 6 54 94 20 06
E-mail: info@lebrocantage.nl

© 2013 - 2021 Le Brocant`age | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel